Uddannelse

FH Hovedstaden arbejder for at flere gennemfører en erhvervsrettet uddannelse. Og understøtter medlemsorganisationerne i arbejdet med kompetenceudvikling.

Voksen og Efteruddannelse (VEU)

I samarbejde med fagforeninger, brancheorganisationer, Arbejdsmarkedskontor Øst og en række aktører på uddannelsesområdet arbejder FH Hovedstaden for at gøre efteruddannelsestilbud målrettede og tilgængelige for fagbevægelsen medlemmer.

Vi arbejder med informations- og oplysningsaktiviteter, der understøtter medlemsorganisationernes arbejde med VEU.

Fagligt Akademi

FH Hovedstaden har i samarbejde med AOF Center Storkøbenhavn etableret Fagligt Akademi – et undervisningstilbud til medlemmerne.

Fagligt Akademi tilbyder en vifte af Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindekurser, som er brancherettede og tilrettelagt i samarbejde med den enkelte fagforening eller a-kasse.

FGU Bestyrelsesnetværk

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) har fagbevægelsesrepræsentanter siddende i deres bestyrelser. I Region Hovedstaden udpeges disse af FH Hovedstaden

Vi har et netværk for bestyrelsesmedlemmerne, hvor vi mødes 2-3 gange årligt for at udveksle erfaringer.