FH Hovedstaden

Bevilling til nyt projekt hos FH Hovedstaden

FH Hovedstaden har fået bevilling til et nyt, 2-årigt projekt, hvor der være fokus på at fremme, tilrettelægge og koordinere efteruddannelsestiltag i Region Hovedstaden.

FH Hovedstaden har fået bevilling til et nyt, 2-årigt projekt. Bevillingen kommer fra STAR’s pujle om Læse-, skrive- og regneambassadør, hvor der i projektet vil være fokus på at fremme, tilrettelægge og koordinere efteruddannelsestiltag i Region Hovedstaden.

Projektet er et samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner samt udvalgte lokale FOA- og 3F-afdelinger, deres a-kasser og AMK Øst.

Med projektet ønsker FH Hovedstaden sammen med projektets parter at adressere udfordringen om at mange mennesker i dag stadig er udfordret på en række grundlæggende kompetencer som at læse, skrive og regne, samt at begå sig digitalt på arbejdet. Det giver udfordringer i dagligdagen og i forhold til den varige arbejdsmarkedstilknytning. Men det udfordrer også deres muligheder for deltagelse i almen opkvalificering og efteruddannelse.

De er med:

3F BJMF
FOA-SOSU Storkøbenhavn 
3F Storkøbenhavn
FOA Nordsjælland 
3F Frederiksborg
FOA Frederikssund 
3F Industri Vestegnen 
3F Frederikssund-Frederiksværk 
AOF Center-Storkøbenhavn
AOF Nordsjælland

Indsatsområder

I projektet vil man derfor arbejde med en række elementer for at fremme efteruddannelsesaktiviteten samt styrke ledige og beskæftigedes kernekompetencer:

  • Etablere tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, der udbyder FVU og ordblindeundervisning og være bindeled til virksomheder, a-kasser og jobcentre omkring ønsker til uddannelsestilrettelæggelse og indhold.
  • Formidle viden og information til medarbejdere om uddannelses- og støttemuligheder for kortuddannede gennem informationsmøder i jobcentre og a-kasser mv., opsøgende virksomhedsbesøg og deltagelse i vejledningssamtaler med ledige medlemmer i a-kasserne, i jobcentrene og på arbejdspladserne.
  • Iværksætte læse-, stave- og regnekampagner rettet mod private og offentlige virksomhederne i samarbejde med brancheorganisationer, faglige organisationer og centrale VEU-aktører.

Projektet løber i 2021 og 2022, og er støttet med 1,3 mio. kr.