Faglært til Fremtiden

Projekt Faglært til Fremtiden blev til i et samarbejde med de tidligere UU Centre på vestegnen (UU Vallensbæk, UU Center Syd og UU Vestegnen) som løb fra 2017-2020.

I projektet blev der udviklet et samlet vejledningskoncept fra 6.-9. klasse. Formålet var at skabe en struktureret proces frem mod uddannelsesvalget, hvor der gennem karrierelæringstankegangen blev arbejdet med at styrke de unges valgkompetencer. I projektet samarbejdede UU-vejledere, lærere og faglærte sammen omkring udvikling af materialer inden for 3 spor:

Veje: Om tidlig undervisningsbaseret vejledning om erhvervsuddannelserne i 6. og 7. klasse

Flere veje til Praktik: Om revitalisering og målretning af erhvervspraktikken i 8. klasse

Veje til Forældre: om Inddragelse af forældre i vejledningsarbejdet.

Alt dette affødte et bredt udvalg af forløb, aktiviteter og materialer særligt rettet mod grundskolevejledningen og faget ”Uddannelse og Job” Materialerne finder du herunder.

Evaluering af projektet

Center for Ungdomsforskning (CeFU) har forestået evalueringen af Faglært til Fremtiden.

Læs om deres resultater her