Faglært til Fremtiden

Projekt Faglært til Fremtiden var et samarbejde mellem de tidligere UU Centre på vestegnen (UU Vallensbæk, UU Center Syd og UU Vestegnen) LO Hovedstaden som løb fra 2017-2020.

I projektet er der arbejdet med udvikling af et samlet vejledningskoncept fra 6.-9. klasse. Formålet har været at skabe en struktureret proces frem mod uddannelsesvalget, hvor der gennem karrierelæringstankegangen arbejdes med at styrker de unges valgkompetence.
I projektet har UU-vejledere med inddragelse af blandt andet lærer og faglærte samarbejdet omkring udvikling af materialer inden for 3 spor:

Veje: Om tidlig undervisningsbaseret vejledning om erhvervsuddannelserne i 6. og 7. klasse

Flere veje til Praktik: Om revitalisering og målretning af erhvervspraktikken i 8. klasse

Veje til Forældre: om Inddragelse af forældre i vejledningsarbejdet.

Alt dette har affødt et bredt udvalg af forløb, aktiviteter og materialer særligt rettet mod grundskolevejledningen og faget ”Uddannelse og Job” Materialerne finder du herunder.

Evaluering af projektet

Center for Ungdomsforskning (CeFU) har forestået evalueringen af Faglært til Fremtiden.

Læs om deres resultater her