Medlemmer

Fagforeninger i Nordsjælland og Storkøbenhavn

(Klik på + for lokalafdelinger)

Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane
Cabin Union Denmark
Dansk Musiker Forbund
Dansk Socialrådgiverforening
Flyvebranchens Personale Union
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Uddannelsesforbundet