Medlemsorganisationer

Fagforeninger i Nordsjælland og Storkøbenhavn, som er medlem af FH Hovedstaden

(Klik på + for lokalafdelinger)

Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane
Dansk Socialrådgiverforening
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Uddannelsesforbundet