Projekter

Faglige uddannelsesambassadører hos FOA Nordsjælland

Erfaringer fra Faglige uddannelsesambassadører hos FOA Nordsjælland

FOA Nordsjælland og FH Hovedstaden har i første del af 2023 uddannet 13 lokale tillidsvalgte som faglige uddannelsesambassadører. Over fem moduler er de deltagende TR’er og FTR’ere blevet klogere på uddannelsesmulighederne for FOA’s medlemmer, har delt erfaringer med uddannelsesarbejde og arbejdet med egen lokuddannelsescases. Uddannelsesforløbet har haft til formål at give deltagerne et overordnet overblik over muligheder og udfordringer i forhold arbejdet med at sikre gode efter- videreuddannelsestilbud og klæde dem på til at tage næste skridt i det lokale uddannelsesarbejde. 

De 13 deltagere har alle meldt sig som deltagere forlængelse af FOA Nordsjællands årsmøde for tillidsvalgte i oktober 2022, hvor idéen til pilotforløbet blev præsenteret. For at sikre at forløbet tog udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov, var de på en udviklingsdag i november 2022 med til at rammesætte og tematisere forløbets indhold. Selve forløbet blev afviklet fra med et månedligt modul fra januar til maj 2023 og efterfølgende evalueret.

Gruppen af faglige uddannelsesambassadører repræsenterer både nye og erfarne tillidsrepræsentanter på tværs af sektorerne Social og Sundhed, Det pædagogiske område og Teknik/service. Evalueringen af forløbet viser derfor også at det har været en udfordring at sammensætte et program med viden og oplægsholdere, der var lige relevant for alle deltagere.

Evaluering af forløbet peget på følgende:

  • Vigtigheden af at samle og dele viden og erfaringer mellem tillidsvalgte på tværs af sektorer
  • En mulighed for at til- og fravælge moduler med udgangspunkt i den enkeltes erfaringer med efteruddannelsesarbejdet
  • Behov for en dybere indblik i økonomi og finansiering af forskellige typer af efter- videreuddannelse
  • Behov for et samlet overblik over efter- videreuddannelsesmulighederne for FOA’s medlemmer
  • Et ønske om at efter- og videreuddannelsesarbejdet tænkes ind som en del at TR-basisuddannelsen
  • Et ønske om et forum for løbende drøftelse af udfordringer og succeser i uddannelsesarbejdet

På baggrund af evalueringen har projektets parter udviklet en oversigt over uddannelsesveje for FOA’s medlemmer. Du kan dykke mere ned i oversigten og evalueringen af pilotforløbet her.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en eller flere af parterne i projektet: