Velfærd

Tryghed, sammenhængskraft og lighed i Danmark

Sammenhængskraft og tryghed

FH Hovedstaden arbejder for, at kommunerne leverer velfærd, som sikrer tryghed ved at sætte borgeren, og de medarbejdere, som arbejder indenfor velfærdsydelserne, i centrum for en vellykket indsats.

Vi arbejder for en fortsat udbygning af et velfungerende og sammenhængende velfærdssamfund: Et samfund, som bidrager med uddannelse og omsorg til gavn for borgere og virksomheder igennem dygtige offentlige institutioner.

Find FHs politik ifht Nærhedsreform her