Velfærd

Tryghed, sammenhængskraft og lighed i Danmark

Sammenhængskraft og tryghed

Vi skal sikre lønmodtagernes tryghed og et højt kvalitetsniveau i kerneydelserne i vores samfund. FH Hovedstaden arbejder bl.a. for flerårige budgetter i kommuner og region og vi skubber på for at forbedre styringsformerne i den offentlige sektor.

Både som arbejdstagere og som borgere har vi brug for et stærkt velfærdssamfund med sammenhængskraft, lighed og tryghed.