Projekter

Virksomhedsplaceret danskundervisning hos Wicotek-Kirkebjerg

Erfaringer fra Virksomhedsplaceret danskundervisning hos Wicotek-Kirkebjerg

Som en del af projekt Fokus på basale færdigheder har FH Hovedstaden understøttet etableringen af virksomhedsplaceret danskundervisning for udenlandske elektrikere og medlemmer af Dansk El-forbund hos Wicotec-Kirkebjerg. Gennem fem undervisningsforløb på tværs af to af virksomhedens byggepladser har med i alt 38 medarbejdere fået danskundervisning i løbet af 2022.

Danskundervisningen har været varetaget af undervisere fra AOF Storkøbenhavn og er foregået som præ-start-, FVU Start- og FVU Dansk trin 1-undervisning. Præ-start-undervisningen har været finansieret med midler fra El-fagets Kompetenceudviklingsfond. Danskundervisningen har haft fokus på fagdanske sprog som medarbejderne bruger i deres dagligdag på byggepladserne. Undervisningen har således været med til at understøtte en bedre dialog og et tættere samarbejde mellem de danske og udenlandske medarbejdere, hvilket har påvirket de udenlandske medarbejdere trivsel og oplevelse af at være en integreret del af arbejdspladsen positivt.

Selvom de udenlandske medarbejdere formelt har samme ret til danskuddannelse som alle andre udlændinge i Danmark, er det i praksis ikke muligt at følge en ordinær danskuddannelse parallelt med en 40 timers arbejdsuge, overarbejde og pendlingen frem og tilbage mellem Danmark og familien i hjemlandet. Derfor har tilbuddet om undervisning på arbejdspladsen også været afgørende for mange af de udenlandske medarbejderes mulighed for at tage danskundervisning.

Du kan dykke dybere ned i evalueringen af den virksomhedsplacerede danskundervisning her

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en eller flere af parterne i projektet:

  • Karen Gilbro Nielsen, faglig sekretær, Dansk El-forbund København: kgn@def.dk
  • Jacob Fischer Hartmann, projektleder, Wicotec-Kirkebjerg: jafi@wk.dk
  • Mikkel Andersen, formand, FH Hovedstaden: Mikkel@fhhovedstaden.dk