Velfærd

Mere end 575 millioner kr. og fortsat mistrivsel

Borgere går hjemme med deres børn, som mistrives, og modtager tabt arbejdsfortjeneste.

Far og datter laver lektier ved spisebord i deres hjem

I Hovedstadsområdet modtager 3884 borgere tabt arbejdsfortjeneste fordi de ikke har mulighed for at passe deres arbejde. Årsagen er, at de går derhjemme med deres børn, som mistrives og ikke fungerer i kommunernes institutioner og skoler, der er udhulet rent ressourcemæssigt.

De omfattende problemer med mistrivsel blandt danske børn fylder i stigende grad i både medierne og politikernes bevidsthed. Godt for det, det er vores kommende generationer, som døjer med urimeligt tunge byrder.

Men det rammer ikke kun børnene. Også deres forældre og familier kæmper, og ikke sjældent er problemerne så store, at en af forældrene må droppe arbejdet for at passe barnet derhjemme.

I Hovedstadsområdet blev der i 2021 udbetalt svimlende 575 mio. kr. i tabt arbejdsfortjeneste til forældre – en stigning på mere end 44% på bare fire år. Bag tallene ligger ulykkelige historier om belastede liv. Liv, hvor forældre må tage over, fordi vores institutioner og skoler er for pressede.

Rent økonomisk er det også alarmerende. Udover de vanvittigt mange millioner er der også de manglende skatteindtægter og den manglende produktivitet. Økonomien og arbejdsudbuddet i Danmark ville få et langt større boost hvis vi tog hånd om dette i stedet for at afskaffe f.eks. store bededag.

Vi ved godt, at kommunernes økonomi er stærkt styret af staten, samt en ufinancieret folkeskolereform og at lov om øget inklusion yderligere skaber mistrivsel. Det må dog også konstateres, at kommunernes udhuling af institutionerne er skruen uden ende, og resultatet i sidste ende bliver en social og økonomisk tragedie.

Så vi spørger: Hvornår tilfører vi vores institutioner nogle flere ressourcer? For forældrenes skyld, for statskassens, for de dygtige medarbejdere i institutionerne, som må se på, at dette sker – og ikke mindst for børnenes skyld?

Bragt i flere lokale medier i hovedstaden med tallene for de pågældende kommuner.