Arbejdsmiljø

Migrantarbejdere udnyttes også i Danmark

Hele verdens opmærksomhed er rettet mod Qatar og de uhyrligheder, som migrantarbejderne udsættes for. Og godt for det – men hvornår skal vi tale om migrantarbejderne i Danmark, som også udnyttes i en grad, som langt de færreste er klar over?

Af Mikkel Andersen, formand FH Hovedstaden

I en restaurant i Esbjerg måtte den filippinske kok Greg Calongo sove i baglokalet og bade ved håndvasken i køkkenet. Han arbejdede 6-7 dage om ugen, 14 timer om dagen og for det fik han en betaling på mellem 2000 og 4000 kr./mdr. Nogle måneder fik han slet ikke løn.

I Holbæk stod det endnu værre til for pakistanske Yasir Dawood, som aldrig fik så meget som en krone til trods for hans 4 måneder som byggearbejder – uden weekendfri og med natarbejde, hvor han skulle agere privatchauffør for sin chef.

Yasir omtaler det selv som et helvede – og ifølge Socialstyrelsen er der tale om menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark.

Ser fint ud på papiret

Greg og Yasirs historier har været afdækket i Fagbladet 3F og de står desværre ikke alene. I Danmark lever og arbejder migrantarbejdere under kummerlige forhold og der er overraskende lidt fokus på det. De er bl.a. kommet til Danmark på beløbsordningen og de er nemme at udnytte for, hvis de mister deres arbejde, mister de også deres ophold i Danmark.

Ifølge beløbsgrænsen kan mennesker med oprindelse uden for EU i udgangspunktet kun komme til Danmark som migrantarbejdere, hvis de får en løn på minimum 37.333 kr. om måneden. Så det lyder jo som en god betaling. Men den ene sag efter den anden viser, hvordan migrantarbejdere efter lønudbetaling tvinges til at tilbagebetale størstedelen af beløbet. Det kan kaldes husleje eller andet kreativt.

Bjælken i eget øje

Migrantcenter Hovedstaden, som hjælper udlændinge har desværre også mange historier om mennesker, som udnyttes og trues på det danske arbejdsmarked. De oplever typisk, at udlændingene ikke har adgang til egen konto og NemID og at de bliver snydt for store beløb i både lønnen og diverse tillæg.

Også hos Byggefagenes Samvirke oplever man problemerne. Her har man f.eks. afdækket, at migrantarbejdere indlogeres i stalde og fugtige kældre, stakket sammen så tæt, at det under alle forhold er uværdigt, og under covid-epidemien udgjorde en decideret sikkerhedsrisiko. Ligeledes oplever man ofte, at udlændinge på byggepladserne ikke indgår i arbejdsmiljøarbejdet. De bliver f.eks. ikke informeret om, at de skal bære høre- eller åndedrætsværn og får det ofte ikke udleveret. Det er dybt kritisabelt og farligt.

Kalder danske journalister

Det er svært at forstå, at historierne ikke har vagt langt større opmærksomhed. Især i denne tid, hvor vi kollektivt og med rette er chokerede over de frygtelige historier fra Qatar.

I forbindelse med VM har vi oplevet virkelig god mediedækning fra dygtige journalister, som har afdækket forholdene i ørkenstaten. Lad os håbe, at journalisterne vil fortsætte deres arbejde og vender sig mod forholdene i vores egen baghave når den sidste kamp er fløjtet af.

Bragt i A4-medier 20/12-2022