FH Hovedstaden

Tid til et nytårsfortsæt

Der et potentiale for at gøre Danmark grønnere ved at stille klare klimakrav i udbuddene.

Fresh green leaves in the forest

INDKØBSMUSKLERNE SKAL I TRÆNINGSCENTERET

Det offentlige Danmark køber ind for ca. 370 mia. kr. om året (!) og potentialet for at gøre Danmark grønnere ved at stille klare klimakrav i udbuddene er derfor enormt. FH Hovedstaden håber, at kommuner, regioner og stat – i langt højere grad end det er tilfældet i dag – vil bruge deres kræfter til at støtte den grønne omstilling via deres indkøb.

Danmarks Grønne Tænketank Concito er helt tydelige i deres anbefaling af, at der bør udarbejdes handleplaner for offentlige indkøb, der understøtter målsætningen om reduktion af CO2.

I følge en rapport fra regeringen fra 2020 står de offentlige indkøb for udledning af 12 millioner ton CO2, så der er altså ret meget at komme efter. Alligevel fylder de grønne krav bekymrende lidt i de offentlige udbud.

Ib Enevoldsen, Rambølls administrerende direktør i Danmark var for nylig ude med en ærgrelse over, at kun 11% af Dansk Erhvervs medlemmer, som sælger til det offentlige, oplever, at klima- og miljøhensyn spiller en større rolle i vurderingen af deres tilbud. Han opfordrer som Concito til at der udvikles fælles metoder og modeller for klimakrav i de offentlige udbud.

Stil klimakrav i udbuddene

FH Hovedstaden deler til fulde Concitos anbefaling og Rambølls undren over, at det offentlige ikke i langt højere grad bruger deres indkøb til at påvirke en positiv grøn omstilling. Det drejer sig om maden i dagsinstitutioner, nybyggeri, inventar og elektronik, vores veje og meget mere. Så her er meget at komme efter – og tiden er inde.

Vi vil derfor arbejde på, at det offentlige stiller klimakrav i deres udbudsmateriale. Vi kan løfte meget hver især som enkeltpersoner, men her er der altså tale om en meget stor muskel, som bør komme en tur i træningscenteret og tilpasse sig den virkelig vi lever i i 2022.