Arbejdsmiljø

FH Hovedstaden udtaler

Således vedtaget på FH Hovedstadens repræsentantskabsmøde 24. novemer 2021

Igennem de seneste 2 år har vi set markant positive ændringer i den førte arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Vi har for alvor fået uddannelse og kompetencer på dagsordenen.

Vi har set en bevægelse væk fra det ensidige fokus på højere arbejdsudbud og meningsløse aktiveringer af arbejdsløse.

Vi har været vidne til, at arbejdsmarkedets parter sammen med regeringen og brede politiske flertal har taget ansvar i en lang række trepartsaftaler med det formål at holde hånden under et voldsomt udfordret arbejdsmarked.

Med værktøjer som lønkompensation og hjælp til langtidsledige har vi sikret, at Danmark kom relativt hurtigt og godt gennem krisen.

Muligheden for at kortuddannede ledige kan opkvalificere sig på 110 procent af dagpengesatsen er et nybrud i arbejdsmarkedspolitikken. Her sættes investeringer i mennesker over sparelogikken.

Danmarks konkurrenceevne er forbedret betragteligt over de seneste år, hvilket indikerer, at vi pt. gør meget rigtigt på det danske arbejdsmarked.

Der er dog stadig store udfordringer. Blandt andet med at få flere til at vælge erhvervs- og professionsuddannelser. Hvis ikke vi løser den udfordring vil vi se en nedbremsning i væksten, vi vil se tabte muligheder på både det private og det offentlige arbejdsmarked, og vi vil risikere, at det afgørende arbejde med grøn omstilling ikke kan få det tempo, som vi ønsker og behøver.

Behov for et forbedret arbejdsmiljø:

Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for trivsel og arbejdsglæde. Her er stadig meget at gøre, for alt for mange mennesker får arbejdsskader og nedslides på det danske arbejdsmarked.

Vi ser for tiden en række jobområder indenfor vitale dele af samfundet, hvor medarbejderne er så pressede at mange slet og ret flygter

Vi ser i en stigning i udbrændthed – herunder PTSD, hvilket på sigt er en kæmpe udfordring for en lang række kritiske jobområder i den offentlige sektor, og for de mennesker som arbejder der. Den udfordring er der et kæmpe behov for at få løst hurtigt. Vi kan ikke være det bekendt over for den enkelte – og udviklingen truer ganske simpelt vores sammenhængskraft og velfærdssamfund.

FH Hovedstaden er opmærksom på udfordringerne omkring rekruttering og ligeløn i den offentlige sektor og ser frem til resultatet af arbejdet i regeringens lønstrukturkomité, der skal se nærmere på lønstrukturerne og lønudviklingen i den offentlige sektor.