FH Hovedstaden

Midler til brancherettet koordinering i CPH-lufthavn

FH Hovedstaden har fået midler i 2021 og 2022 til at understøtte brancheskift for de mange lufthavnsansatte, der er opsagte eller blevet ledige, som følge af Covid-19.

FH Hovedstaden har fået midler frem mod december 2022 til at drive indsatsen Brancherettet koordinering i CPH (BIC). Her skal vi være med til at understøtte brancheskift for de mange lufthavnsansatte, der er opsagte eller blevet ledige, som følge af (den delvise) nedlukning af luftfartsindustrien og dens følgeerhverv og underleverandører. Indsatsen sker med via finansiering fra STAR’s pujle: branchesamarbejde om opkvalificering.

Projektets overordnede målsætninger er, at færre virksomheder oplever forgæves rekrutteringer, at flere ledige og/eller beskæftigede bliver ansat i virksomheder inden for mangelområder, samt at flere ufaglærte opkvalificeres til faglærte.

Kerneelementer i projektet vil blandt andet være tæt dialog med arbejdsmarkedspartner og virksomheder, samt at motivere ledige, opsagte og medarbejdere på arbejdsfordeling gennem vejledning til et brancheskift via opkvalificering/efteruddannelse/ Uddannelsesløft (Job-VEU). Dette med fokus på følgende brancher/mangelområder:

  • Life science (medicoindustri)
  • Bygge- og anlægsområdet
  • Lager- og logistik, Home Delivery
  • SOSU-området
  • Grøn omstilling og klimatilpasning

Indsatsen bygger videre på det tætte samarbejde, der er etableret mellem parterne, myndigheder, virksomheder og uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med varslingsindsatsen i Københavns Lufthavn. Aktiviteterne i projektet vil derfor også ske i tæt samspil med VEU-koordinatorer, a-kassernes medarbejdere, virksomheder/brancheorganisationer hvor der opleves mangel, jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne.