FH Hovedstaden

Projekt “Sammen om virksomhedsrettet integration” lukker og slukker

Ved udgangen af marts 2021 afsluttede FH Hovedstaden det regionalt bevilgede projekt ”Sammen om virksomhedsrettet integration” (SOVI). Projektet, der har haft til formål at hjælpe tosprogede borger på kanten af arbejdsmarkedet i jobs, har løbet siden foråret 2018.

Projektets største succes har været samarbejdet med BC Hospitality Group om rekruttering til deres rengørings- og servicepersonale. Særligt Jobskoleforløbet i foråret 2019 var en stor succes med godt 50% succesrate ift. at få borgerne i job – enten hos BCHG eller hos andre hotelkæder.

Forsøget på at gentage succesen i foråret 2020 blev desværre væltet omkuld af COVID-19, og det er desværre ikke lykkedes at få opstartet yderligere forløb sidenhen på grund af pandemien.

Der er imidlertid gjort rigtig mange gode erfaringer og opbygget et solidt samarbejde på tværs af sektorer og organisationer, som vi håber, vil komme fremtidige projekter og indsatser for flygtninge og tosprogede til gavn. Denne erfaringssamling bliver kommunikeret ud og lagt på hjemmesiden i løbet af foråret, når projektet er slutevalueret.

I projektets sidste uger kom der desuden en stor opgave ind fra Salling Group, der ønskede Partssekretariatets hjælp til rekruttering af servicebude til varehusene i Storkøbenhavn hen over foråret.

Afslutningsvis vil FH Hovedstaden og Partssekretariatet gerne benytte muligheden til at takke alle, der i løbet af de seneste tre år har været involveret i projektet for deres interesse og indsats.

Arbejdet med den gode integrationsindsats på arbejdsmarkedet fortsætter hos rigtig mange af vores partnere, og vi håber, at vi med SOVI-indsatsen har været med til at vise, hvordan arbejdsmarkedsrettet integration også kan gribes an.

Hvis man har spørgsmål til projektet og dets resultater, står projektkonsulent, Christian Guldberg til rådighed på christian@fhhovedstaden.dk.