FH Hovedstaden

FH Hovedstaden ser dagens lys

Med 76 lokale fagforeninger, som tilsammen repræsenterer 250.000 lønmodtagere i Storkøbenhavn og Nordsjælland er FH Hovedstaden et stærkt fagligt fællesskab.

Så blev det vitterligt: LO Hovedstaden og FTF Region Hovedstaden fusionerer og danner FH Hovedstaden. Den nye store hovedorganisation skal varetage lønmodtagernes interesser på en lang række områder, bl.a. i spørgsmål om arbejdsmarkedspolitik, opkvalificering, uddannelse, erhvervspolitik, grøn omstilling, infrastruktur, digitalisering, ligestilling, social dumping, sundhed, arbejdsmiljø og velfærd – både inden for det private og offentlige arbejdsmarked i hovedstadsområdet.

Stort tværfagligt fællesskab

”Det er stærkt, at vi nu har skabt et bundsolidt fagligt fællesskab med muskler og visioner inden for det regionale og kommunalpolitiske område, hvor fagbevægelsen positivt kan påvirke forholdene for de 1,4 millioner mennesker, som bor og arbejder i Hovedstadsområdet” siger Per Olsen, som blev valgt til formand for FH Hovedstaden på stiftende repræsentantskabsmøde 9. december.

Udover Per Olsen som formand, blev der valgt følgende næstformænd for FH Hovedstaden:

Henriette Brockdorff (tidligere formand FTF Region Hovedstaden)

Christian Grønnemark (formand HK Hovedstaden)

John Westhausen (Næstformand 3F Industri Vestegnen)

”I FH Hovedstaden tror vi på, at vores styrke og dialog med lokalpolitikerne er afgørende når det gælder om, at lønmodtagernes interesser inddrages i de lokalpolitiske beslutninger på alle borgernære niveauer i Hovedstadens 28 kommuner”, siger Per Olsen

Ny hovedorganisation ved årsskiftet

FH Hovedstaden starter 1. januar. Vi kommer til at have adresse på Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. Ny hjemmeside og Facebookside følger snarest.

Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte formand Per G. Olsen på per@lohovedstaden.dk eller 40456369