Uddannelsespolitisk Netværk

Fastholdelse, rekruttering og opkvalificering er nøglebegreber i den aktuelle rekrutteringskrise på velfærdsområdet. Hvordan får vi skabt og udviklet strukturer der sikrer at vi får flere uddannede medarbejdere på velfærdsområdet?

Dato:
Område: Uddannelse
Arrangør: FH Hovedstaden
Sted: Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. Mødelokale 4 stuen.
Kontakt: Jesper Tranberg Hansen, jesper@fhhovedstaden.dk