Lokaludvalg Nordsjælland Øst

Tredje møde i udvalget.

Dato:
Område: FH Hovedstaden
Arrangør: FH Hovedstaden
Sted: Endnu ikke bestemt.
Kontakt: Rasmus Blidsøe, rasmus@fhhovedstaden.dk